Každý člověk potřebuje svůj Maják

Semináře / Manažerské dovednosti

Efektivní vedení týmu

Doporučená délka kurzu 2 dny

V tomto semináři se hlavně zaměříme na principy práce manažera, jako je význam jeho pozice, komunikaci všemi směry, týmovou spolupráci a další. Podíváme se sami na sebe, jak přijmout změny a jak se sebou pracovat a jak se přizpůsobit novým organizačním procesům. Cílem semináře tedy je, podívat se a prakticky si vyzkoušet vše, co musí dobrý manažer zvládnout, aby jeho práce přispívala k efektivnímu fungování celé firmy.

Týmová spolupráce a význam týmových rolí

Doporučená délka kurzu 2 dny

Vytvoření dobře fungujícího týmu je velmi důležité pro plnění daných úkolů. Mnoho manažerů si dává za cíl, takový tým vybudovat. Proč právě jejich tým složený ze samých odborníků nemusí dobře fungovat a jaké problémy mohou nastat se podíváme v tomto kurzu, který odhalí význam rozlišení týmových pracovníků.

Plánování a využívání času

Doporučená délka kurzu 1 den

Vytížení lidé podléhají stresům a různým depresím většinou proto, že neumí svůj čas lépe organizovat tak, aby nejenom pracovali, ale i hodnotně žili. Tento kurz pomáhá uvědomit si životní priority a současně si lépe naplánovat svůj čas.

Komunikace manažera

Doporučená délka kurzu 2 dny

Tento kurz je zaměřen na mezilidskou komunikaci. Cílem je dobře fungující a efektivní vzájemná komunikace.

Řízení pracovních porad

Doporučená délka kurzu 2 dny

V organizacích po celém světě se odehrávají statisíce porad. Často jsou však vnímány jako nutné zlo. Klademe si tedy často otázku, jestli jsou opravdu porady nutnost či ne. Přesto stále zůstává porada jedním z důležitých nástrojů, jak lidi informovat, motivovat, zapojit do strategie firmy do spolurozhodování a do řešení různých úkolů. Umění připravit poradu tak, aby byla přínosná a přitom zajímavá se naučíme v tomto kurzu.

Delegování úkolů

Doporučená délka kurzu 1 den

Často slýcháváme od manažerů, že mají mnoho práce a nestíhají. Může to být samozřejmě v tom, že si svůj čas neumí rozplánovat, ale možná si neuvědomují, že jsou věci či úkoly , které mohou delegovat na někoho jiného. Proč neumíme správně delegovat, co lze a co nelze delegovat se dozvíte právě v tomto kurzu.

Motivace a organizace pracovního týmu

Doporučená délka kurzu 2 dny

Jednou ze základních znalostí a dovedností každého manažera je umění nejenom vést lidi, ale také je motivovat. To, jaké motivační prvky lze použít a kdy, objasňuje právě tento kurz.

Sounáležitost a loajalita pracovníků k firmě

Doporučená délka kurzu 1 den

Jestliže hovoříme o sounáležitosti a loajalitě, hovoříme o vazbách uvnitř firmy a tím zároveň o tom jak působí tyto vazby navenek. Tyto vazby jsou velmi důležité, neboť jsou vnímány právě zákazníky. Budování sounáležitosti a loajality by měl být prvořadý úkol každé firmy.

Komunikační typologie – jak se domluvit s různými typy lidí

Doporučená délka kurzu 2 dny

Říká se, že každý z nás je přístupnější ke komunikaci s podobným typem člověka jako je on sám. Samozřejmě. Umění přizpůsobit se druhému je jednou z důležitých dovedností nejenom v obchodě, ale i v jakémkoli jednání. Je tedy pro první setkání výhodou naučit se lidi rozpoznat na základě typologie, a přizpůsobit se danému typu člověka a jeho komunikaci. Součástí tohoto semináře je i letmé seznámení s všeobecnou typologií podle obličeje, postavy, gest, chůze atd.
Up-net Multimedia (C) 2010