Každý člověk potřebuje svůj Maják

Semináře / Obchodní dovednosti

Základní obchodní dovednosti

Doporučená délka kurzu 2 dny

V dnešní konkurenční době mají šanci na úspěch pouze dobře připravení odchodní zástupci. V tomto kurzu získají základní dovednosti v oblasti jednání se zákazníkem, ve způsobu představování produktu či služeb.

Telefonní komunikace

Doporučená délka kurzu 2 dny

Telefon se stal v našem pracovním i osobním životě komunikačním prostředkem číslo jedna. Je tedy velmi důležité, jak na zákazníka zapůsobí. Telefon je zpravidla první kontakt se zákazníkem, je tedy velmi důležité, aby na zákazníka zapůsobil kladně.

Sebemotivace obchodníka

Doporučená délka kurzu 2 dny

V začátcích i v průběhu obchodní činnosti mohou nastat u obchodníků určitá období nedůvěry sami v sebe a svou práci. V tomto kurzu se účastníci podívají sami na sebe a uvědomí si sílu a hodnotu sebedůvěry, která je cestou k úspěchu.

Komunikační dovednosti

Doporučená délka kurzu 2 dny

Vhodná komunikace je dnes základ mezilidských vztahů. V prodejních dovednostech hraje jednu z nejvyšších rolí. Jak kvalitně svoji komunikaci osobní a mezilidskou pěstovat se dozvíte v tomto semináři. Je důležité umět se nejen dobře vyjadřovat, ale svojí neverbální a verbální komunikací získávat lidi na svoji stranu.

Navázání kontaktu a vztahu se zákazníkem

Doporučená délka kurzu 2 dny

Navázáni kontaktu a vytvoření vztahu se zákazníkem je klíč k samotnému obchodnímu jednání. Málokdo si uvědomuje, že to, zda jednání proběhne úspěšně či ne, je rozhodnuto zhruba v 1 – 3 úvodních minutách.

Analýza potřeb zákazníka

Doporučená délka kurzu 2 dny

Umění klást otázky je jedním z důležitých základů obchodního jednání. V tomto kurzu se podíváme na důležitost a hodnotu kladení otázek a uvědomíme si, “že kdo se ptá vede rozhovor”.

Emoční prodej

Doporučená délka kurzu 1 den

Emoce provází lidi celým jejich životem, jsou tedy velmi důležité i v samotném prodeji. Z velké části emoce ovlivňují naše rozhodnutí pro koupi. V tomto semináři odhalíme kouzlo emocí a naučíme se s nimi zacházet i v prodeji.

Zdolávání námitek

Doporučená délka kurzu 2 až 3 dny

Zdolávat námitky paří mezi nejtěžší techniky. Zpravidla většina obchodníků má největší obavu u zákazníka právě z jeho námitek. V tomto kurzu se podíváme na námitky z jiného pohledu, uvědomíme si proč vznikají, a že právě naopak jsou v prodeji velmi užitečné. Námitka značí zájem.

Techniky k uzavření obchodu

doporučená délka kurzu 1 až 2 dny

Umíme si říci o obchod? Tato otázka je prvním bodem tohoto semináře. Spousta obchodníků si velmi dobře vede v celém prodejním rozhovoru a nakonec odchází bez uzavřeného obchodu či objednávky. V tomto kurzu se zaměříme na to, jakým způsobem si o tento obchod říci a jaké metody můžeme použít.

Obsluha zákazníka na prodejně

Doporučená délka kurzu 1 až 2 dny

To, jakým způsobem nabízíme své výrobky se projeví na zisku firmy. Toto pravidlo platí v přímém prodeji na prodejnách dvojnásobně. Navázání kontaktu, umění se ptát, umění správně poradit a celková spokojenost zákazníka je hlavním cílem tohoto kurzu.

Péče o zákazníka / Jak si udržet zákazníka

Doporučená délka kurzu 1 den

Stále těžší je získávat si nové zákazníky. Co tedy děláme pro to, abychom si svoje stávající zákazníky udrželi? Samozřejmě je důležité svoje řady zákazníků rozšiřovat, ale někdy opomíjíme fakt, že jednodušší je o své stálé zákazníky pečovat. To jakým způsobem si zákazníka udržet a pečovat o něj se naučíme v tomto kurzu.

Úspěšné vyjednávání

Doporučená délka kurzu 2 dny

Umění vyjednávat se dá říci slovy umění nedávat nic zadarmo. Nebo také nenechat se zatlačit do kota. Jak správně vyjednávat nejen cenu, ale i podmínky, tak aby obě strany byli spokojené, se naučíme v tomto semináři.

Jednání se zákazníkem při reklamaci

Doporučená délka kurzu 1 den

Zpravidla reklamace je pro zákazníka nemilá záležitost, která je spojena s nepříjemnými emotivními pocity. Jak tedy tuto situaci zvládnout? Jak nabídnout řešení? Jak zvládnout zákazníka tak, aby odcházel s těmi nejlepšími pocity? To se naučíme právě v tomto kurzu.

Řešení konfliktních situací

Doporučená délka kurzu 1 den

Konfliktům se nevyhneme. Konflikt je zdravý, ukazuje nám nové možnosti a odhaluje nedostatky. Konflikty je dobré řešit, ale jak. To jak se na konflikt dívat, jak zvládat svoje emoce a jak ho dobře řešit se naučíme v tomto semináři.

Plánování času

Doporučená délka kurzu 1 den

Spousta lidí dnes řeší stres. Stres je v dnešní rychlé době běžným jevem. Stěžujeme si, že máme hodně práce a nemáme čas na nic jiného. Když se však podíváme na to jak hospodaříme s časem, jak si neumíme určit priority, jak spoustu času promrháme zbytečně, musíme si dát otázku, jak vlastně se svým časem nakládám. Kde mám rezervy a jak si mohu svůj čas lépe rozvrhnout, abych byl spokojený a aktivní. Jak na to se dozvíte v tomto semináři.

Koučink

Doporučená délka 1 až 6 dní

Koučin je jednou z nejefektivnějších metod řízení nejen sama sebe, ale i druhých. Při správném pochopení principu koučování dosahují lidé nejen větších výkonů, ale dostávají vetší motivaci. Koučink je založen na principu – povedu tě, ale na vše si přijdi sám. Jak správně koučovat a jaké metdy u koučování používat se dozvíte v tomto semináři.
Up-net Multimedia (C) 2010