Každý člověk potřebuje svůj Maják

Novinky

Máte ve své společnosti tyto pozice ??? Asistent/ka -Výkonný asistent/ka - Ofice manager/ka

05.04.2016

Máte ve své společnosti tyto pozice ???

 Asistent/ka -Výkonný asistent/ka  - Ofice manager/ka

Právě tyto pozice jsou klíčové pro interní komunikaci a jsou pojítkem mezi odděleními ve firmě.

Rádi by jste své kolegyně  a kolegy na těchto pozicích smysluplně rozvíjeli ?

Pak je tento seminář to co hledáte.

    Třídenního seminář je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti komunikace, získávání informací, time managementu, stanovování priorit, osobnostní rozvoj, zvládání stresových situací  a zároveň si zachovat zdravý náhled na věc.

         Chcete dobře a příjemně působit a být i kvalitní a efektivní podporou pro svůj tým, nebo manažera ?

         Máte občas pocit, že nic nestíháte a vše se na Vás valí a cítíte, že potřebujete pomoci s vhodným zacházením času Vašeho i Vašeho manažera ?

         Chcete zdokonalit své komunikační schopnosti, poznat sebe sama a své možnosti ? 

Pak jste správnými kandidáty na tento seminář.

Úspěch je velmi relativní pojem. Nelze zvládat vše na výbornou ve všech situacích, ale chceme Vám ukázat několik způsobů, jak se úspěchu můžete více přiblížit!

Tématický obsah kurzu

I. den

   Ano šéfe (jednodenní seminář - Lektor Soňa Drápalová)

   profil ideální asistentky

   firemní kultura  a úloha asistentky v ní

   úloha asistentky co se od ní očekává

   vedení administrativy

   co je plánování a jak efektivně plánovat čas svůj i nadřízeného

   určování si priorit, zloděj času

   práce s principy organizace ( předpisy, pravidla,…)

 

II. den

  Vím co je loajalita – jsou informace, které nejsou určeny pro všechny

(jednodenní seminář - Lektor Soňa Drápalová)

   zásady komunikace

   zásady mluvené a psané komunikace

   zacházení s osobními údaji ve vztahu k legislativě

   prezentační dovednosti

   předávání informací

 

 

 

 

III. den

  Mě jen tak něco nerozhodí (jednodenní seminář - Lektor Soňa Drápalová)

    co je stres a jak vzniká

    následky neřízeného stresu

    jak stres zvládat + nástroje pro rychlé odbourání/zvládnutí stresu

   co je konflikt a kdy vzniká

   zvládání konfliktních situací

   bonton, chování a jednání…vše může fungovat i v klidu

   asertivita jako cesta k naplnění očekávání

 

Cíle

      získání uceleného přehledu o efektivní práci na těchto pozicích

      řešení konkrétních pracovních situací – zvýšení mé kompetentnosti

      úspěšně propojit svůj profesní život s osobním

      stát se spokojenější a sebevědomější osobou

      získání certifikátu

     Metodika

      Celý kurz je vedený interaktivní formou, účastníci jsou zapojeni do tématu a budou aktuální problematiku procvičovat na konkrétních situacích.

      Na kurzu jsou vhodným způsobem kombinovány teoretické poznatky a praktická cvičení.

      V souladu s dlouhodobými poznatky v oblasti vzdělávání dospělých klademe důraz na výuku zážitkem, u nějž je nejvyšší pravděpodobnost dlouhodobého uchování informací.

 

Časové dispozice:

I – III. den od 9:00 do 16:00 hodin

 

Cena za celý cyklus:

 7 500,- Kč bez DPH

 

 

 

 

CESTY ŽENY - JSEM

05.04.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní semináře

CESTY ŽENY -JSEM

 

 

 Pro koho je seminář vhodný

Pro všechny ženy, které se rozhodly vzít svůj život do vlastních rukou. Pro všechny, které se rozhodly nežít ve stálém strachu o svoji budoucnost, že nebudou dostatečně přitažlivé, že si nenajdou vhodného partnera, nenajdou zaměstnání, že si nezaslouží úspěch, pochopení, lásku a sebeúctu. Pro ty, které se rozhodly umět skloubit mateřství a kariéru. Pro ty které se rozhodly být silné a spokojené. Pro ty, které se rozhodly žít v souladu s:,,JSEM“ sebevědomá, úspěšná, hodná lásky, silná, krásná, odvážná, svobodná“

 

Forma průběhu semináře

Všechny semináře jsou vedeny aktivní formou komunikace s účastníky a tím jsou účastníci podněcováni s lektorem spolupracovat a společně hledat možnosti a řešení. Tato forma nutí k zamyšlení a pomáhá vytvoření vlastní koncepce práce v praxi a také rozvíjí u účastníků jejich osobnost, samostatnost a kreativitu a volbu další cesty, která jim bude v budoucnu nápomocna splnit si svá přání. 

Pro koho seminář vhodný není

Seminář není vhodný pro ty, kteří mají větší problémy s koncentrací nebo vážnější psychické problémy, neumí se plně otevřít. V tomto případě je nutná osobní konzultace s lektorem.

Co si vzít s sebou

Odhodlanost věci měnit

Dobrou náladu

Humor 

 

Kapacita semináře:

od 6 do 10 účastnic

 

CENA SEMINÁŘE

1 452,-Kč na osobu s DPH 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení

 

Registraci Vaší objednávky (vis příloha), vyplňte a  zašlete na  adresu: ma-jak@seznam. cz.  Na tomto základě, Vám bude vystavena faktura, kterou uhradíte nejpozději týden před konáním semináře.  

V případě Vašeho zájmu nebo jakéhokoli dotazu, kontaktujte prosím naše konzultantky a lektory 

Koordinátorka: Markéta Kružíková  tel.: 603932154  e-mail: marketakruzik@seznam.cz

Lektorka: Soňa Drápalová, tel.: 725 800 042, e-mail: ma-jak@ seznam.cz

Další informace najdete na stránkách www.j-sem.cz.

Koučink jako účinný nástroj vedení lidí

21.01.2010

Doporučená délka kurzu 1 - 2 dny
Málokdo si  z manažerů uvědomuje, že nejefektivnějším vedením lidí je právě koučink. Koučink pomáhá  k rozvoji pracovníků, naučí je samostatnosti a kreativitě. Jak se stát opravdu dobrým koučem a dosahovat tím těch nejlepších výsledků se dozvíte v tomto semináři.

Výběrová řízení a budování týmu

21.01.2010

Doporučená délka kurzu 2 dny
Jistě mi dáte za pravdu, že tým je tvořen jednotlivci, kteří spolu spolupracují. Pro to, aby tým dokázal efektivně pracovat,  je zapotřebí vhodný  výběr právě těchto jednotlivců. Výběrové řízení je tedy nedílnou součástí budování kvalitního týmu.

Emoční inteligence

13.01.2010

Doporučená délka kurzu 2 dny
Uvědomit si sám sebe, nejen jako člověka, ale také jako vedoucího pracovníka, obchodníka či spolupracovníka. Je důležité vědět, jak působíte na druhé a jakou autoritu jako vedoucí pracovník u svých podřízených máte. Dále by měl tento seminář pomoci lepšímu porozumění druhým, zlepšit komunikaci a obratnost při obchodních jednání. ” Pečujte o svoji emoční inteligenci, je důležitá a dá se natrénovat. ”

Kreativní myšlení

06.01.2010

Doporučená délka kurzu 2 dny
” Kreativním počinem je něco, co je originální, použitelné a přínosné pro budoucnost zároveň. ”
Smysl tohoto semináře tkví v tom, že vám umožní opustit rutinní řešení a každodenní zaběhané stereotypy, a pomůže vám v sobě objevit a využívat Váš kreativní potenciál. Naučí Vás využívat obě hemisféry, a tak neobvykle vyřešit pracovní úkoly způsobem, který nebude vyžadovat další rychlou změnu. Kurz také naučí, jak aktivně pracovat s podvědomím při řešení úkolů nejrůznějšího typu.

Up-net Multimedia (C) 2010