Každý člověk potřebuje svůj Maják

Semináře / Nádstavbové kurzy

Asertivita

Doporučená délka kurzu 2 dny

Co je asertivita? Je to styl komunikace. Osvojit si asertivní styl jednání není jen vhodně komunikovat, ale asertivně myslet.To nám pomůže nejen předcházet konflitům, ale i dobře zvládat svoje pocity. Asertivita je jedna z komunikačních dovedností, pokud si osvojí tuto komunikaci, jsou schopni lidé mnohem a účinněji dostát svého, ale respektovat druhé. Tím vytvářet dlouhodobé vztahy.

Prezentační dovednosti

Doporučená délka kurzu 2 dny

Schopnost úspěšně a efektivně prezentovat patří k důležitým komunikačním dovednostem. Mnoho našich úspěchů i neúspěchů v profesním životě závisí právě na umění prezentace a přesvědčení posluchačů na naši stranu

Techniky veřejné prezentace

Doporučená délka kurzu 2 dny

Tato technika je oproti prezentaci samotného výrobku podstatně složitější. Samozřejmě zde obchodník musí prokázat nejenom odborné znalosti, ale také rétorické. Zvládnout neverbální komunikaci a případně trému, která je v porovnání s tím, když hovoří pouze k menšímu počtu lidí, nesrovnatelně velká. Jak má správná prezentace vypadat a jak tyto techniky ovládat se dozvíte v tomto kurzu.

Výchova interních lektorů

Doporučená délka kurzu 2 dny až 4 dny

Dnes má hodně firem potřebu vychovávat svoje interní lektory pro to, že tito lidé mají zpravidla největší znalost prostředí ve firmě a jsou časově flexibilnější než externí pracovníci. Zároveň mohou svoje znalosti a zkušenosti sbírat přímo v terénu (v prostředí, ve kterém pracují), tudíž jsou pro firmu v tomto ohledu přínosnější. Vychovat si kvalitní lektory je pro firmu výhodou. Při tomto procesu, Vám nabízíme pomoc nejenom v samotném proškolení lektorů tak, aby jste v této oblasti měli opravdové profesionály, ale jsme tu, abychom pomohli i při správném výběru lidí, kteří se mohou lektory stát.

Stres a jeho zvládání

Doporučená délka kurzu 1 den

semináře zaměřen na rozpoznání stresu. V dnešní době se stresu nevyhneme, ale můžeme ho velmi dobře umět zvládat. V tomto semináři si nejen ukážeme příčiny stresu, ale i jak ho efektivně zvládat. Součástí semináře jsou relaxační techniky.

Organizace času

Doporučená délka kurzu 1 den

Umíme pracovat racionálně se svým časem? Vytížení lidé zpravidla podléhají stresům z vyčerpání. V tomto kurzu se naučíme jak svůj čas využít tak, aby efektivita byla nejenom v práci ale také v osobním životě.

Komunikační dovednosti

Doporučená délka kurzu 2 dny

Vhodná komunikace je dnes základ mezilidských vztahů. V manažerských dovednostech hraje jednu z nejvyšších rolí. Jak kvalitně svoji komunikaci osobní a mezilidskou pěstovat se dozvíte v tomto semináři. Je důležité umět se nejen dobře vyjadřovat, ale svojí neverbální a verbální komunikací získávat lidi na svoji stranu

Osobní komunikace a vztahy na pracovišti

Doporučená délka kurzu 1 den

Málokdo si uvědomuje, že v práci stráví většinu svého denního času. Proto by vztahy mezi spolupracovníky měly být co neoptimálnější. Komunikace je základem budování každého vztahu. Umíme opravdu správně komunikovat mezi sebou? Snažíme se druhého pochopit? Na tyto i jiné otázky si odpovíme právě v tomto kurzu.

Servisní technik a jeho úloha

Doporučená délka kurzu 1 den

Servisní technik bývá ve styku s našimi zákazníky častěji než kdokoliv jiný, ať je to údržba, zavedení samotného výrobku, předvedení jak výrobek používat, jak o něj pečovat atd. Jeho úloha je finální. Je tedy velmi důležité jakým způsobem jedná se zákazníky, jak se vyjadřuje a jak plní dohodnuté závazky. Tento kurz je zaměřen na péči o zákazníka.

Prezentace na veletrzích

Doporučená délka kurzu 1 den

Chystáte se na veletrh? Chcete uspět? Jaké zásady a postupy by měli být dodrženy nejen pro úspěšné získání zákazníků, ale také pro hladký průběh celé organizace veletrhů se dozvíte v tomto semináři.

Telemarketing

Doporučená délka kurzu 1 až 2 dny

Oslovování zákazníků po telefonu je dnou z nejsložitějších disciplin v prodeji, či poskytování služeb. Je dobré znát zákonitosti telefonní komunikace, umět zákazníka, či klienta zaujmout natolik, že nás chce poslouchat. Jak na to se dozvíte právě v tomto semináři.

Řešení konfliktů

Doporučená délka kurzu 1 den

Do konfliktů se dostáváme často.Pakliže se ocitneme častěji na straně vítězů, je to proto, protože partnera porazíme nebo proto, že se s ním domluvíte? Jaký postoj zaujímáte? Tento seminář nám poodkryje tajemství, proč konflikty vznikají, jak se při nich chováme a proč, jak na ně reagovat atd. Jak řešit konflikty uvnitř týmu.
Up-net Multimedia (C) 2010