Každý člověk potřebuje svůj Maják

Metody vzdělávání

  • Teoretické a Praktické ukázky
  • Inscenační metody - různé formy her
  • Práce ve skupinách
  • Didaktické pomůcky
  • Formou rozboru a analýzy firmy
  • Trénink a následný rozbor modelových situací
  • Poskytování individuální zpětné vazby
  • Teoretická náplň je doplňována praktickými příklady a simulacemi situací k dané problematice

Zařazujeme do školení zpětnou vazbu, která umožňuje lépe se na sebe podívat a tím přispívá ke změně úrovně dosavadních znalostí a zkušeností.

Up-net Multimedia (C) 2010