Každý člověk potřebuje svůj Maják

Jak se to dělá u nás

Před plánovanými kurzy probíhá vždy pohovor s vedením firmy či příslušným vedoucím pracovníkem,
na základě kterého je kurz přizpůsoben problematice, situaci, nebo konkrétním požadavkům ze strany firmy. Tato analýza je prováděna zdarma.

„Analýzu ve firmě provádí vždy ten lektor, který následně proškoluje. Tento postup je v naší firmě podmínkou - je nezbytný k zahájení vzdělávání pro obě strany. Tím pádem nedochází ke zkreslování informací jinými informačními kanály - informace tedy nejsou předávány přes více osob. Touto cestou chceme zaručit správný směr a sestavení seminářů.“

Po semináři, zhruba do 14 dní od jeho konání, je součástí kompletního programu osobní setkání lektora se zástupci firmy, kteří kurz objednávali, kde probíhá vyhodnocení kurzu s předáním písemné zprávy. Součástí našich kurzů je vyhotovení závěrečné zprávy.

V případě Vašeho zájmu také zašleme požadavek o fondy evropské unie a vše za Vás zdarma vyřídíme. Úzce spolupracujeme s profesionály, kteří se přímo tomuto tématu věnují.

Up-net Multimedia (C) 2010